Хэрхэн өөрийн Ringtone хийх

iPhone Ringtone хийхэд үнэхээрийн амархан бөгөөд зөвхөн iTunes ашиглах л шаардлагатай.

1: Компютер дээрээсээ хамгын түрүүнд Start-Control Panel-Folder Options гэж ороод View-Hide Extentions for known types гэдэгийг унтраах буюу Uncheck хий.

2: iTunes-р орон хэрэглэх дуугаа сонго. Дуун дээрээ чиглүүлж mouse-хаа Баруун товчлуураа дар.

3: Get Info гэж орон Options сонго.

4: Start time гэдэг дээр таны Ringtone хэдээс эхлэхээ сонгож өг. Stop time дээр хэзээ дуусахыг сонгож өг. 30 сэкүнд нээс бүү хэтрүүл.

5: Options-г солисоны дараагаар Ok буюу хадгалах товч даран нэмэлт цонхноос гар.

6: Одоо тэр дуун дээр дахин баруун товчоо даран Create AAC Version сонго.

7: Бэлэн болсон AAC тань .m4a гэдэг extension буюу дууны тань төрөл xxx.m4a гэдэг болсон.

8: Дэлгэцэн дээрээ гаргаж тавиад .m4a гэдэгийг .m4r гэж сольж тавиад хадгал.

9: 1 минутын дотор та шинэхэн Ringtone хийлээ. Хэрвээ илүү чанартай Ringtone хиймээр байвал дуу янзалдаг програмуудаар эхлээд .mp3 дуугаа Fade in, Fade out гэх мэтчилэн нэмэлтүүд хийж болно.