Jailbreak, Unlock!

Ringtone хэрхэн хийх

Хэрхэн "slide to unlock" солих

Back Up: Утасны дэвтэр, мэссэжээ хадгалах


Message Tones: Мэссэжний ая солих

Theme: Цоо шинэхэн дүр төрх!

Удахгүй олон олон хэрэгтэй зүйл нэмэгдэнэ