Хэрхэн "slide to unlock" гэх мэтчилэнг солих.

Юу юуны түрүүнд энэ хуудас маань 2.2 хэрэглэгч нарт зориулагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх Firmware-тэй бол Jailbreak ба Unlock хуудасыг үзсэний дараагаар орж ирнэ үү. Мөн дахин хэлэхэд би Windows ашигладаг.


Таньд хэрэгтэй компютер програмууд: iFunBox, PleditPro

Монголд буй хэрэглэгчид бүгд Jailbreak хийсэн утаснууд байдаг. Харин AT&T гэрээт хэрэглэгч нар Jailbreak хийх хэрэгтэй. Ямар нэгэн Warranty энэ тэрт тань хамаагүй зүйл.

Хамгийн нэг дүгээрт солих гэж байаа зүйлээ үргэлж BackUp буюу 1 илүү хувилбарыг хадгалж бай. Зүгээр л Copy хийгээд нэрийг нь солиод хадгалахад л хангалттай.

Хоёрдугаарт та утасан доторх үг солих гэж буй гэдгээ санаарай. Мөн утас тань дотороо олон хэлтэй байдаг учираас нэг хуудсанд бүх үг байдаггүй. Мөн үг болгон нэг Commanding Code-тэй холбоотой ба нэг кодыг ихэвчлэн өөр өөр хэл дээр олон дахин хувилж тависан байдаг. Учирыг нь тун удахгүй ойно.

Эхлэх нь: (миний утасны тохиргоо Англи хэл дээр гэж боды) iFunBox ашиглан утасаа нээ.
Онгойлгох дараалал: System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/English.lproj/Springboard.strings

Тэр .strings file-г .plist болгон format-г нь солин Pledit програмаар нээж болно. Харагдах байдал:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>ACCEPT</key>
    <string>Accept</string>
    <key>AFTER_CLTM_SHUTDOWN_BODY</key>
    <string>iPhone shut down due to temperature.</string>
    <key>AIRPLANE_CELL_PROMPT</key>
    <string>You must disable airplane mode to access data.</string>
    <key>AIRPLANE_CELL_PROMPT_SMS</key>
    <string>You must disable airplane mode to send or receive text messages.</string>
    <key>AIRPLANE_DATA_OK</key>
    <string>OK</string>
    <key>AIRPLANE_DATA_PROMPT</key>
    <string>Turn off Airplane Mode or use Wi-Fi to access data</string>
    <key>AIRPLANE_DATA_SETTINGS</key>
    <string>Settings</string>
    <key>ALARM</key>
    <string>Alarm</string>
    <key>ALARM_LOCK_LABEL</key>
    <string>slide to stop alarm</string>
    <key>ALARM_OK</key>
    <string>OK</string>

   Анхаарал зүйл маань <key>КОД!КОД!</key> энэ хэсэгт хүрээд огт хэрэггүй ба маш энгийн Apple Code.
   Бидний хайж байгаан <string>ҮгҮгҮг</string> Үг гэсэнийг харин сольж болох ба өөрийн text-ээ оруулж болно. slide to unlock гэдэг үгээ та хайж болох ба эсвэл

<key>AWAY_LOCK_LABEL</key>
<string>slide to unlock</string> та үүний оронд өөрийн нэрээ, эсвэл ер нь уртхан биш үг тавин сольж болох ба .plist format-aa .strings болгон хөнгөхөөн сольж тавин байсан байранд нь эргүүлэн тавьж болно. Үүнтэй адилаар бүх үгийг сольж тавиж болно. Мөн Cydia-р SBSettings эсвэл Respring гэдэгийг татаж аваад Respring хий. Шинэхэн хийсэн өөрчлөлт тань Respring хийсний дараа гарна.